top of page

Muut tuotteet ja palvelut

 • Tarjouspyynnöt ja niiden vertailut

  • Laitehankinnat

 • Koulutukset, luennot

  • Yliopistot, korkeakoulut

  • Muut alan oppilaitokset

  • Keittiöhenkilökunnan koulutukset

 • Tutkimusprojektit

  • Konsultointi alan tutkimuksissa

 • Ruokapalvelukoulutukset

  • Järjestelmien uudelleen organisointi

  • Tuotannonsuunnittelut

  • Ruokalistakonsultoinnit

  • Keittiöhenkilökunnan koulutus uusiin toimintatapoihin

  • Laitehankinnat– ja vertailut

  • Valvonta ja keittiön vastaanottotarkastus

bottom of page