Tuotteet ja palvelut

Tuotepaketit

Konsultointi

 • Ruokapalvelujen konsultointi ja uudelleen järjestelyt
 • Tarveselvitykset ja hankesuunnittelu
 • Keittiöiden prosessisuunnittelu
  • tuotantosuunnitelmat
  • ruokalistasuunnittelu
  • tuotannon tehostamiset (raaka-aine, teknologia)
 • Laitehankinnat, kilpailutus ja vertailut
 • Uusien tuotantotapojen koulutukset
 • Keittiöiden laiteauditoinnit, elinkaariarvioinnit, energiatehokkuus

Keittiösuunnittelu

 • lähtötilanteen arviointi käyttäjän lähtökohdista
 • toiminnallinen suunnittelu
 • lay out-suunnittelu
 • työpistesuunnittelu
 • 3D-kuvat ja seinäprojektit
 • IFC- mallintaminen
 • lattiakallistuskuvat
 • materiaalivalinnat
 • asennuskuvat
 • työmaakokoukset ja -valvonta
 • laitteiden ja kalusteiden kustannusarviot
 • valvonta ja keittiön vastaanottotarkistus
 • uuden keittiön toiminnan koulutus

Muut tuotteet ja palvelut

 • Lausunnot ruokapalvelujärjestelmistä ja keittiösuunnitelmista
 • Tarjouspyynnöt ja niiden vertailut
  • Raaka-ainehankinnat
  • Laitehankinnat
 • Käytännön koulutukset tai luennot
  • Ruokapalvelujen ja –järjestelmien kehittämisestä
  • Laitevalinnoista
  • Keittiösuunnittelusta
  • Keittiön toiminnan tehostamisesta
  • Keittiön uusista tuotantotavoista
  • Reseptiikan muokkaamisesta vastaamaan teknlogian mahdollisuuksia
  • Mitä muuta, ehdota
 • Tutkimusprojektit
  • Konsultointi alan tutkimuksissa

Design LiMe Oy
Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava

+358 50 395 2009